Wie zijn wij?

Europe Projects is een technische dienstverlener en vakbekwame partner in uw productieproces, gevestigd in Polen. Een kundige partner die uw productieprocessen maximale aandacht geeft. We werken mee aan - en realiseren projecten in heel Europa op het gebied van recycling, assemblage, schoonmaak en bouw.

Het management van Europe Projects heeft jarenlange ervaring in het uitzenden, detacheren en aannemen van diverse projecten. Onze standaard is maatschappelijk verantwoord werken waarbij we onze medewerkers als een kostbaar kapitaal zien. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij nemen de verantwoordelijkheid en uitvoering van een project of een deel van een project binnen uw bedrijf van u over. Met Europe projects mag u rekenen op een maatwerkproject waarbij uw bedrijfsprocessen optimaal kunnen functioneren.
Wij doen dit door het detacheren van gemotiveerde en bij uw bedrijf passende medewerkers. Dit vakkundige personeel neemt een deel of het hele productieproces, in nauw overleg met u, graag van u over. Door een zorgvuldige en gestructureerde aanpak mag u rekenen op een perfecte afhandeling.

Wij zijn inzetbaar voor allerlei technische projecten. Onze specialisatie en ervaring liggen vooral in de sectoren recycling, assemblage, schoonmaak en bouw.
 
Europe Projects neemt een (deel van) uw project aan en verzorgt de begeleiding van haar eigen werknemers. De projectmanager heeft dagelijks of periodiek een werkbespreking met u als opdrachtgever. U heeft hiermee het voordeel van één vast aanspreekpunt. Het aansturen van de medewerkers en het toezicht op hun verrichtingen is de verantwoordelijkheid van Europe Projects. De afspraken hierover worden vooraf besproken: uw specifieke opdracht en eisen worden uiteraard zorgvuldig vastgelegd en nageleefd.

Hoe gaan wij te werk?

  1. Wij maken in overleg met u een procesbeschrijving. Indien nodig komen wij met verbetervoorstellen. 
  2. Het maken van werkafspraken is de volgende stap. We formuleren duidelijke afspraken, binnen een team van medewerkers wordt duidelijk vastgelegd wie wat gaat doen.
  3. Wij organiseren de planning, veiligheidscontroles en de bijkomende administratie.
    Er is een mogelijkheid om de werkwijze met behulp van onze specialisten via bijvoorbeeld de Lean Six Sigma- methode, te laten verlopen.
  4. Het vastleggen van prijsafspraken is belangrijk. Dit gebeurt aan de hand van de overeengekomen werkopdracht, zodat u van te voren precies weet waar u aan toe bent.
  5. Naar aanleiding van het periodiek overleg, aanpassingen en het bijsturen van personeel of processen realiseren. 

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie of een offerte om uw complete opdracht, inclusief aansturing en begeleiding van de medewerkers, volgens vooraf vastgelegde opdrachtspecificaties aan te nemen.

Contact